Presentation

Designer & utvecklare med 14 års erfarenhet av arbete över alla faser av design/utvecklar processen - från inledande målgruppsanalys till färdig produkt.

Har ett förflutet inom online advertizing och e-learningbranschen, har producerat webbmaterial för sajter, kampanjer, annonser, modellerat i flera olika 3D program och animerat i After Effects. Från idé till färdigt interaktivt material eller endast en anpassning av redan färdigt formgivet material från en AD eller reklambyrå. Allt detta med utgångspunkt från kundens profil, kundens målgrupp och kampanjens resultatmål.

Utbildad på Stockholms Umiversitet - Pedagogiska Institutionen. Multimedia - Teknik. Har kunskap i actionscript 2 och 3, Design Patterns, Responsive Design, HTML 5, CSS 3., PHP och koppling till MySql. Även koppling mellan PHP - ASP och Flash. SEO ingår i min CV. Designar WordPress, Joomla, Drupal, DotNetNuke och Blogger teman. Producerar även 3D i diverse programvaror, ex. Maya, ZBrush, Silo och Strata Design 3D.

Audioinspelning, audioredigering och musikkomposition är en följd av mitt tidigare yrke som professionell musiker och kompositör. Där jag spelat tillsammans med musiker som, Björn J:son Lindh, Lasse Englund, Kenny Håkansson, Thomas Almqvist, Ragnarök, Hans Bruniusson och Roine Stolt.

Om

Jag har ett förflutet inom webbreklam och e-learningbranschen, har producerat webbmaterial för sajter, kampanjer, annonser, modellerat i flera olika 3D program och animerat i After Effects. Från idé till färdigt interaktivt material eller endast en anpassning av redan färdigt formgivet material från en AD eller reklambyrå. Allt detta med utgångspunkt från kundens profil, kundens målgrupp och kampanjens resultatmål. Har kunskap i actionscript 2 och 3, Papervision, GoogleComponenets in Flash, GaiaFramework och andra Design Patterns.
Har kunskap om PHP och koppling till MySql. Även koppling mellan PHP - ASP och Flash. SEO ingår i min CV. Designar WordPress, Joomla, Drupal, DotNetNuke och Blogger teman. Producerar även 3D i diverse programvaror, ex. Maya, ZBrush, Silo och Strata Design 3D.
Senaste arbete: InteractiveDesigner-WebbAD-3D på CleverLearning Producent av webbutbildningar. WebbAd, Programmerare, Webbdesign och ljuddesign. iPhone design. Produktionen har innefattat programmering, Flash AS2 och AS3, Lectora, Storyline, formdesign, bildhantering, audioinspelning, audioredigering, musikkomposition, grafiskillustration. Filmredigering(AE). 3D Maya, ZBrush, Silo och Strata 3D Design.
Läs mer >>
Utdrag ur utbildnings specifikation:
 • Att forska om digitala miljöer, 7.5hp
 • Digital Medieteori, 7.5hp
 • Perception och kognition, 7.5hp
 • Programmering för medieproduktion,7.5hp
 • Budskap och berättande, 7.5hp
 • Animation, 7.5hp
 • Mänsklig kommunikation och interaktion, 7.5h
 • Digital kommunikationsteknik, 7.5h
 • Applikationsutveckling, 7.5hp
 • Pedagogisk forskning II, 7.5hp
 • Design av interaktiva miljöer, 7.5hp

 • Läs mer >>

  Web Design

  Här under kan du se olika projekt där jag varit ansvarig för designen av sidorna. De är byggda i flash, den tidens standard. I dag skulle jag ha föredragit att bygga dem i, Resonsive webb formatet, Bootstrap. OBS! De är alla i flashformatet. Så de kan alltså inte visas på iPad eller iPhone. Kommer att uppdatera med alternativa bilder senare!
  Peakpositions hemsida som jag designat och programmerat.
  Läs mer >>
  Detta är TSMs hemsida som är designat och utvecklat i flash.
  Läs mer >>
  Detta är Barock Oboeisten Kerstin Frödins hemsida. Denna har jag designat och utvecklat i flash.
  Läs mer >>

  Att arbeta med UX.

  Lär känna innehållet, granska det befintliga, och skapa en matris för allt du behöver. Det är en tidskrävande process, men du måste vara säker på att du har ett relevant innehåll. Skapa eller uppdatera din stilguide. Var konsekvent i röst, ton, och användning, så att du kan presentera ett relevant innehåll. Definiera din målgrupp och få viktiga delar levande genom personas. Intervjua dina intressenter. De är de som investerar i diitt jobb Ta deras behov och intressen i beaktande, och gör vad du kan för att göra deras jobb lättare och samtidigt förbättra användarupplevelsen. Slutligen var ett användarspråkrör . Glöm inte att arbetet inte är färdigt vid lanseringen. Mät, underhåll och förbättra innehållet. Gör allt du kan för att hålla din arbete användarcentrerad.

  Keywords

 • Innehållsstrategi
 • Ställ rätt förväntningar
 • Förstå ton och röst
 • Forma tonen
 • Definiera stil
 • Revidera innehållet
 • Kategorisera
 • Identifiera luckor
 • Definiera din målgrupp
 • Utveckla personas
 • Förstå dina intressenter
 • Arbeta med influenser
 • Skapa stilguider
 • Arbeta med wireframes
 • Utveckla en innehållsmatris
 • Använda kopierings däck
 • Mät resultat
 • Hantera innehåll
 • Bästa praxis

 • Läs mer >>

  Show Reel

  Här under kan du se olika projekt där jag varit ansvarig för animationerna. De flesta exemplen är utdrag från e-learning jag producerat hos Cleverlearning AB. Alla rättigheter tillfaller dem.

  Musiker, Kompositör

  Diskografi

  Dan Jonssons Diskografi

  Mersmak - Liten groda i stor damm

  Ragnrök - 3 Signs 1983 Silence SRS 4683

  Triangulus and Björn J:son Lindh 1985 Silence

  Vinterhjärta - Vinterhjärta 1987 Cassette Multimood - MRC 004

  Triangulus - Reliques 1988 Silence

  Dan Jonsson - A Week In Summer 2002

  Tow Truck Two - Calender Music 2007

  Tow Truck Two - Ceremony of disbelief 2009

  Tow Truck Two - Snow Tears 2013


  Guest artist:

  Ragnrök - Path 2008 Musea Records

  Peter Bryngelsson - Wunderbaum 2011 DOS Records


  Info music

  acoustic acoustic

  melodic melodic

  sky sky

  vinjett_musik vinjett_musik


  Dan Jonsson CD - A Week In Summer 2002

  01_rain_glance 01_rain_glance

  02_touch_phase 02_touch_phase

  03_feels_like_now 03_feels_like_now

  04_gamelan_trip 04_gamelan_trip

  05_wind_hurdles 05_wind_hurdles

  06_window_pane 06_window_pane

  07_collaborate 07_collaborate